Tietoa minusta

Olen toiminut puheterapeuttina vuodesta 2014 lähtien. Minulla on eniten kokemusta lasten vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta, minkä lisäksi olen toiminut puheterapeuttina perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa arvioiden ja kuntouttaen niin lapsi- kuin aikuisasiakkaita. Toteutan puheterapiaa suomen kielellä. Ohjauskäynnit on mahdollista toteuttaa myös englanniksi.

Koulutus

Puheterapeutti, FM 2014

Täydennyskoulutuksia:

2023

Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeuteille, Kielikoulu, 2 pv

Syömisen terapiasta, Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy, 1 pv

Mitä vikaa syömisessä?, Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy, 1 pv

2022

Näkökulmia lasten ja aikuisten syömisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen, Oulun yliopisto, 5 op

IV Valtakunnalliset Lastenneurologiapäivät, Suomen lastenneurologinen yhdistys ry, 2 pv

2021

Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus, Oulun yliopisto, 5 op

2020

Logopedisen arvioinnin käytänteet ja uudet menetelmät, Oulun yliopisto, 5 op

Pragmatics, play and theory of mind and executive functions, Oulun yliopisto, 5 op

2019 

Introduction to PROMPT: Technique Workshop, the PROMPT Institute 18h

2018

Neuropsykiatriset oirekuvat ADHD ja Aspergerin oireyhtymä: Teoriaa ja menetelmiä arkeen, Coronaria Akatemia, 1 pv

Kuvakommunikaation ABC, Coronaria Akatemia, 1 pv

Pintaa syvemmälle - sukelluksia kertovaan kielenkäyttöön, Coronaria Akatemia, 1 pv

Terapeuttisuuden peruspalikat ja lasta kuunteleva leikki puheterapeutin työvälineenä, Coronaria Akatemia, 1 pv

2016

Sensorinen integraatio lasten puheterapiassa, Sanamaailma, 16h

PECS - Picture Exchange Communication System, Pyramid Educational Consultants, 13h

A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (OPT 1), Talk Tools, 12 h

Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2), Talk Tools, 12h

2015

PRT (Pivotal Response Training) menetelmäkoulutus, FONDO, 1 pv

2014

Afaattinen ihminen ja lähi-ihminen paripuheterapiassa (APPUTE), Oulun yliopistollinen sairaala, 1 pv

2013

Lasten ja aikuisten puheen apraksia - erotusdiagnostiikka ja kuntoutus, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 4 pv

TAIKE-taulusto kommunikointivälineenä, Kehitysvammaliitto ry:n Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki, 2 pv